Cestovní ruch

Koncepce rozvoje cestovního ruchu

Koncepce byla zpracována v rámci projektu „Hradiště chytře – využití konceptu Smart City a navazujících strategií k udržitelnému rozvoji města Uherské Hradiště“, spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Byla schválena usnesením zastupitelstva města č. 337/20/ZM/2021 dne 14. června 2021. Zpracovatelem koncepce byla společnost KPMG Česká republika, s.r.o.

Více informací nalzenete v odkaze: Koncepce rozvoje cestovního ruchu.

Fond kultury a cestovního ruchu

na odkaze níže se dostanete k aktuálním informacím k Programům na podporu rozvoje kultury a cestovního ruchu v Uherském Hradišti:

Pravidla, programy, tiskopisy

Tematické prohlídky města

Město Uherské Hradiště ve spolupráci s Městským informačním centrem - Regionem Slovácko i v letošním roce připravilo oblíbené tematické prohlídky města s průvodcem. Rezervace prohlídek bude spuštěna 1. července 2021.

 

Virtuální prohlídka Uherského Hradiště v roce 1670

Unikátní virtuální prohlídka vzhledu barokního města je součástí expozice Uherské Hradiště – město královské, kterou připravilo Slovácké muzeum v Uherském Hradišti ve spolupráci s městem Uherské Hradiště. Scénář PhDr. Blanka Rašticová, realizace Binary Pixel, Miroslav Mihálik, Hliník nad Hronom, Slovenská republika.

 

Vydavatelská činnost

 

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor kultury, školství a sportu
Oddělení kultury a cestovního ruchu
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Hana Hájková

T: 572 525 623
E: Hana.Hajkova@mesto-uh_cz