Informace k přerušení provozování živnosti

Vážení podnikatelé, ukončení samostatné výdělečné činnosti na příslušné správě sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovně není vázáno na přerušení živnosti dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon). Takže podnikatel není ze zákona povinen dostavit se na živnostenský úřad přerušit provozování živnosti, stačí kontaktovat příslušnou OSSZ, příslušnou zdravotní pojišťovnu a jim nahlásit ukončení provozování živnosti.

Jestliže podnikatel přesto trvá na oznámení přerušení živnosti živnostenskému úřadu, může tak učinit písemně prostřednictvím České pošty, elektronicky prostřednictvím datové schránky nebo emailem  s certifikovaným elektronickým podpisem.

pdf.png Vyplněný vzor změnového listu ke stažení, soubor typu pdf, (423,64 kB)

Ohlášení živnosti, oznámení změn nebo žádost o zrušení živnostenského oprávnění lze podat také prostřednictvím elektronického formuláře  JRF v instalovaném programu na svém PC.  

http://www.rzp.cz/elpod.html

V případě potřeby nás můžete kontaktovat na telefonních číslech:

572 525 647

572 525 646

Děkujeme za pochopení.

Kontakty na odpovědnou osobu

Živnostenský odbor
Oddělení registrace
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Kamila Machová

T: 572 525 647
E: Kamila.Machova@mesto-uh_cz