Informace k přijímání žádostí o finanční příspěvek pro OSVČ - ošetřovné

Usnesením vlády ČR č. 109/2020 Sb. ze dne 19.03.2020 vláda schválila příspěvek - ošetřovné pro osoby samostatně výdělečně činné (dále jen "OSVČ") a zároveň uložila obecním živnostenským úřadům přijímat žádosti o finanční příspěvek na ošetřovné pro OSVČ a neprodleně je předávat Ministerstvu průmyslu a obchodu (dále jen "MPO"), které bude finanční příspěvek poskytovat.

Příspěvek bude vyplácen na základě čestného prohlášení podnikatele. Formulář a příslušné pokyny budou živnostenským úřadům zaslány v průběhu příštího týdne. Podmínky vyplácení ošetřovného vázaného na věk dítěte budou sladěny s podmínkami pro zaměstnance, kde by věk dítěte měl být nově stanoven do 13 let. Zde se čeká na schválení Parlamentem.

Vzhledem k výše uvedenému je nutné s podáváním žádostí vyčkat.
Jakmile živnostenský úřad obdrží informace o způsobu podávání žádostí a jejich vyřízení, zveřejní tuto informaci na webových stránkách města.
 
Děkujeme za pochopení.

Kontakty na odpovědnou osobu

Živnostenský odbor
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Mgr. Miroslava Voltemarová

T: 572 525 645
M: 721 564 335
E: Miroslava.Voltemarova@mesto-uh_cz