Informace Krajské hygienické stanice Zlínského kraje k epidemiologické situaci

p604.jpg

COVID-19 - Informace Krajské hygienické stanice Zlínského kraje
se sídlem ve Zlíně k epidemiologické situaci:  KHS ZK - informace COVID-19.pdf

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Lumír Lacka

T: 572 525 125
M: 739 488 411
E: Lumir.Lacka@mesto-uh_cz