Kultura

Koncepce rozvoje a řízení kultury

Koncepce byla zpracována v rámci projektu „Hradiště chytře – využití konceptu Smart City a navazujících strategií k udržitelnému rozvoji města Uherské Hradiště“, spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Byla schválena usnesením zastupitelstva města č. 337/20/ZM/2021 dne 14. června 2021. Zpracovatelem koncepce byla společnost PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.

Více naleznete v odkaze: Koncepce rozvoje a řízení kultury

Fond kultury a cestovního ruchu

na odkaze níže se dostanete k aktuálním informacím k Programům na podporu rozvoje kultury a cestovního ruchu v Uherském Hradišti:

Pravidla, programy, tiskopisy

Stálá expozice dějin města

Stálá expozice dějin města seznamuje s nejvýznamnějšími událostmi a dějinnými okamžiky z více než 750leté historie města. V souladu s prostorem, který je pro expozici určen, je obsahově rozdělena do tří základních tematických celků. Více informací naleznete v v níže uvedeném odkaze.

Stálá expozice dějin města

 

Stanovení podmínek pro zajištění pořádku při pořádání veřejných akcí

Zastupitelstvo města Uherské Hradiště na svém zasedání dne 25. dubna 2022, usnesením č. 417/25/ZM/2022 schválilo Obecně závaznou vyhlášku města Uherské Hradiště č. 4/2022 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku.

 

Zákaz konzumace alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích

Zastupitelstvo města Uherské Hradiště na svém zasedání dne 25.4.2022, usnesením č. 416/25/ZM/2022 schválilo Obecně závaznou vyhlášku města Uherské Hradiště č. 3/2022 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích.

 

Dotace a granty v oblasti kultury

Odkazy pro aktuální přehled dotačních výzev

 

Kulturní a společenské akce

 

SD, KK a Knihovna BBB ve virtuální prohlídce

Článek s odkazy na nově přidanou virtuální prohlídku Slováckého divadla (SD), Klubu kultury (KK) a Knihovnu Bedřicha Beneše Buchlovana (Knihovna BBB).