Kultura

pdf.pngKoncepce rozvoje kultury v Uherském Hradišti, soubor typu pdf, (1,68 MB)

 

Dotace a granty v oblasti kultury

Odkazy pro aktuální přehled dotačních výzev

 

Zákaz konzumace alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích

Zastupitelstvo města Uherské Hradiště na svém zasedání dne 7. září 2015, usnesením č. 93/7/ZM/2015 schválilo Obecně závaznou vyhlášku města Uherské Hradiště č. 8/2015 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích.

 

Stanovení podmínek pro zajištění pořádku při pořádání veřejných akcí

Zastupitelstvo města Uherské Hradiště na svém zasedání dne 5. září 2016, usnesením č. 196/14/ZM/2016 schválilo Obecně závaznou vyhlášku města Uherské Hradiště č. 5/2016, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 7/2015 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku.

 

SD, KK a Knihovna BBB ve virtuální prohlídce

Článek s odkazy na nově přidanou virtuální prohlídku Slováckého divadla (SD), Klubu kultury (KK) a Knihovnu Bedřicha Beneše Buchlovana (Knihovna BBB).