Kultura

Koncepce rozvoje a řízení kultury

Koncepce byla zpracována v rámci projektu „Hradiště chytře – využití konceptu Smart City a navazujících strategií k udržitelnému rozvoji města Uherské Hradiště“, spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Byla schválena usnesením zastupitelstva města č. 337/20/ZM/2021 dne 14. června 2021. Zpracovatelem koncepce byla společnost PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.

Více naleznete v odkaze: Koncepce rozvoje a řízení kultury

Fond kultury a cestovního ruchu

na odkaze níže se dostanete k aktuálním informacím k Programům na podporu rozvoje kultury a cestovního ruchu v Uherském Hradišti:

Pravidla, programy, tiskopisy

Stálá expozice dějin města

Stálá expozice dějin města seznamuje s nejvýznamnějšími událostmi a dějinnými okamžiky z více než 750leté historie města. V souladu s prostorem, který je pro expozici určen, je obsahově rozdělena do tří základních tematických celků. Více informací naleznete v v níže uvedeném odkaze.

Stálá expozice dějin města

 

Dotace a granty v oblasti kultury

Odkazy pro aktuální přehled dotačních výzev

 

Kulturní a společenské akce

 

Zákaz konzumace alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích

Zastupitelstvo města Uherské Hradiště na svém zasedání dne 7. září 2015, usnesením č. 93/7/ZM/2015 schválilo Obecně závaznou vyhlášku města Uherské Hradiště č. 8/2015 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích.

 

Stanovení podmínek pro zajištění pořádku při pořádání veřejných akcí

Zastupitelstvo města Uherské Hradiště na svém zasedání dne 5. září 2016, usnesením č. 196/14/ZM/2016 schválilo Obecně závaznou vyhlášku města Uherské Hradiště č. 5/2016, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 7/2015 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku.

 

SD, KK a Knihovna BBB ve virtuální prohlídce

Článek s odkazy na nově přidanou virtuální prohlídku Slováckého divadla (SD), Klubu kultury (KK) a Knihovnu Bedřicha Beneše Buchlovana (Knihovna BBB).