Kultura

pdf.pngKoncepce rozvoje kultury v Uherském Hradišti, soubor typu pdf, (1,68 MB)

 

Zákaz konzumace alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích

Zastupitelstvo města Uherské Hradiště na svém zasedání dne 7. září 2015, usnesením č. 93/7/ZM/2015 schválilo Obecně závaznou vyhlášku města Uherské Hradiště č. 8/2015 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích.

 

Jarmarky tradiční rukodělné výroby

Podmínky, pravidla a ceník města Uherské Hradiště pro pořádání Jarmarků tradiční rukodělné výroby.

 

Stanovení podmínek pro zajištění pořádku při pořádání veřejných akcí

Zastupitelstvo města Uherské Hradiště na svém zasedání dne 5. září 2016, usnesením č. 196/14/ZM/2016 schválilo Obecně závaznou vyhlášku města Uherské Hradiště č. 5/2016, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 7/2015 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku.

 

Virtuální prohlídka Uherského Hradiště v roce 1670

Unikátní virtuální prohlídka vzhledu barokního města je součástí expozice Uherské Hradiště – město královské, kterou připravilo Slovácké muzeum v Uherském Hradišti ve spolupráci s městem Uherské Hradiště. Scénář PhDr. Blanka Rašticová, realizace Binary Pixel, Miroslav Mihálik, Hliník nad Hronom, Slovenská republika.

 

SD, KK a Knihovna BBB ve virtuální prohlídce

Článek s odkazy na nově přidanou virtuální prohlídku Slováckého divadla (SD), Klubu kultury (KK) a Knihovnu Bedřicha Beneše Buchlovana (Knihovna BBB).

 

Vydavatelská činnost