Informace o otevření základních škol pro žáky 9. ročníků od 11. května 2020

egdrtzhth.jpeg

Základní školy vychází při stanovení podmínek z metodických doporučení vydaných MŠMT

Základní informace:

  • osobní přítomnost žáků 9. ročníků  je za účelem přípravy na přijímací zkoušky
  • maximální počet žáků ve skupině  je 15
  • složení skupin je neměnné po celou dobu
  • zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy
  • žaka nelze zařadit do skupiny později
  • časový rozsah a organizaci stanoví ředitel školy
  • ředitel školy informuje zákonné zástupce žáků o organizaci vzdělávacích aktivitách, povinnosti podepsat čestné prohlášení, provozní době školy, provozu školy,  hyg. opatřeních a dalších podmínkách  

Podrobné informace zjistí zákonní zástupci na inernetových stránkách jednotlivých škol:

Základní škola UNESCO,  Uherské Hradiště, Komenského nám. 350, příspěvková organizace:  

www.zsunesco.cz

Základní škola, Uherské Hradiště,  Sportovní 777,  příspěvková organizace:

www.zsuhsportovni.cz 

Základní škola a Mateřská škola,  Uherské Hradiště, Větrná 1063, příspěvková organizace:

www.zsvychod.uhedu.cz 

Základní škola Uherské Hradiště,  Za Alejí 1072,   příspěvková organizace: 

www.zszaaleji.cz

 

 

 

 

Kontakty na odpovědnou osobu