Informace o vysokoškolském studiu v Uherském Hradišti

Informace o studijních programech a oborech otevřených v Regionálním vzdělávacím centru v Uherském Hradišti.

Studijní programy a obory UTB ZLÍN – FAKULTY LOGISTIKY A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ

- akademický rok 2018/2019

 

Bakalářské studium: 

Studijní program: Procesní inženýrství
Studijní obor: Ovládání rizik
Forma studia: Prezenční i kombinovaná

  

Studijní program: Ochrana obyvatelstva
Studijní obor: Ochrana obyvatelstva
Forma studia: Prezenční i kombinovaná

 

Studijní program: Bezpečnost společnosti
Studijní obor: Řízení environmentálních rizik
Forma studia: Prezenční 

 

Navazující magisterské studium: 

Studijní program: Bezpečnost společnosti
Studijní obor: Bezpečnost společnosti
Forma studia: Prezenční

 

Bližší informace poskytne studijní oddělení Fakulty logistiky a krizového řízení - Uherské Hradiště, Studentské nám. 1532

  • tel.: 576 038 075
  •  e-mail: student@flkr_utb_cz

Podrobné informace o studiu v Uherském Hradišti najdete na webových stránkách univerzity - www.utb.cz/flkr.