Informace o výsadbě ve Štěpnicích

Štěpnice - ilustr. foto.JPG Na sídlišti Štěpnice se uskuteční výsadba nových stromů a keřů. Jejich výsadba proběhne v souladu s harmonogramem na základě smlouvy s realizační firmou Florstyl s.r.o. Veškeré práce související s projektem revitalizace proběhnou do konce června letošního roku. Jedná se o 64 stromů a 1501 keřů.

Druhová skladba a počet jednotlivých dřevin

STROMY:

Acer campestre – javor babyka (AC) 3 ks

Acer platanoides – javor mléč (AP) 7 ks

Aesculus hippocastanum – jírovec maďal (AH) 2 ks

Castanea sativa  - kaštanovník setý (CS) 3 ks

Morus alba – moruše bílá (MB) 1 ks 

Prunus avium Plena – třešeň ptačí (PA) 8 ks

Quercus robur – dub letní (QR) 7 ks

Tilia cordata – lípa srdčitá (TC) 16 ks

Ulmus leavis – jilm vaz (UL) 4 ks

Ulmus minor – jilm habrolistý (UM) 4 ks

Jabloň (J) 4ks

Hrušeň (H) 3 ks

Třešeň (T) 2 ks

KEŘE:

Corylus avelana – líska obecná (ca) 11 ks

Cornus stolonifera Kelsey – svída výběžkatá (cs) 480 ks

Potentilla fruticosa Abbotswood – mochna křovitá (pf) 732 ks

Spiraea japonica Shirobana – tavolník japonský (sj) 276 ks

Staphylea pinnata – klokoč zpeřený (sp) 2 ks

Rozmístění stromů a keřů je patrné z přiložených mapových podkladů:

Nové výsadby - list A.pdf
Nové výsadby - list B.pdf
Nové výsadby - list C.pdf
Nové výsadby - list D.pdf
Nové výsadby - list E.pdf
Nové výsadby - list F.pdf
Nové výsadby - list G.pdf

                              

 

Kontakty na odpovědnou osobu