Informace pro občany k Památce zesnulých 2018

IMG_5889.JPG Vážení občané, vzhledem k očekávanému nárůstu návštěvnosti na hřbitovech v období Památky zesnulých informujeme o úpravě provozní doby pohřebišť v Uherském Hradišti.

Provozní doba pohřebišť v Uherském Hradišti:  

Standardní provozní doba:

v letním období (01.04. - 31.10.)  7:00 hod.  -  20:00 hod.

v zimním období (01.11. - 31.03.)  7:00 hod.  -  18:00 hod.

 Provozní doba pohřebišť při Památce zesnulých:  

 V termínu od 1. do 4. 11. 2018 budou pohřebiště otevřena od 7:00 hod.  do  21:00 hod. 

Městská policie Uherské Hradiště bude v období největší návštěvnosti pohřebišť v souvislosti s Památkou zesnulých vykonávat standardní opatření v denních i večerních hodinách jak přímo na pohřebištích, tak v jejich okolí, např. při parkování návštěvníků apod. Městská policie žádá návštěvníky pohřebišť, aby důsledně respektovali dopravní značení, případně pokyny hlídek při parkování a aby nenechávali své osobní věci v autech na parkovištích.   

Parkování u hřbitova v Mařaticích:

U hřbitova v Mařaticích aktuálně probíhá investiční akce „Parkování a úprava prostor u hřbitova v Mařaticích II. Etapa“. Staveniště tj. prostor před hřbitovem (zelená plocha a bývalá točna) je zabezpečen, ohrazen. Stavební činnost na realizaci akce je od 24.10. 2018 do 4. 11. 2018 pozastavena. Práce na ulici 1 Máje jsou již provedeny, ulice je zprovozněná (jde o průjezd stavbou).

Občané mají možnost parkování na novém parkovišti za hřbitovem.

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz