Školství

Koncepce školství

Koncepce školství města Uherské Hradiště je strategickým dokumentem, stanovujícím hlavní základní směry rozvoje v oblasti předškolního, základního, zájmového vzdělávání a školního stravování, kterou zajišťuje město Uherské Hradiště prostřednictvím jim zřízených příspěvkových organizací.

V rámci této koncepce je poskytnut ucelený přehled o celkové současné situaci školství města Uherské Hradiště.

Koncepce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Uherské Hradiště č. 394/23/ZM/2014 dne 8.9.2014. 

Fond mládeže a vzdělávání

Přehled škol a školských zařízení

 

Počty dětí v MŠ, ZŠ

 

Školské rady

 

Ocenění pedagogických pracovníků a žáků

Ocenění pedagogických pracovníků škol a školských zařízení a dobrovolných pracovníků s dětmi a mládeží na území města Uherské Hradiště.

 

 

Dokumenty: