Školství

Koncepce školství města Uherské Hradiště je strategickým dokumentem, stanovujícím hlavní základní směry rozvoje v oblasti předškolního, základního, zájmového vzdělávání a školního stravování, kterou zajišťuje město Uherské Hradiště prostřednictvím jim zřízených příspěvkových organizací.

V rámci této koncepce je poskytnut ucelený přehled o celkové současné situaci školství města Uherské Hradiště.

 

Koncepce byla schválena usnesením Zastupitelstva města Uherské Hradiště č. 394/23/ZM/2014 dne 8.9.2014. 

Důležité dokumenty: