Sport

Koncepce rozvoje sportu

Koncepce rozvoje sportu a tělovýchovy ve městě Uherské Hradiště byla schválena usnesením zastupitelstva města č. 430/31/ZM/2010 dne 13. září 2010. Zpracovatelem koncepce je Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze.

Koncepce rozvoje sportu a tělovýchovy.pdf, soubor typu pdf, (1,52 MB)

Fond sportu

na odkazu níže se dostanete k aktuálním informacím k Programům na podporu rozvoje sportu v Uherském Hradišti:

Sportoviště a sportovní aktivity

V přiložených dokumentech najdete přehled jednotlivých druhů sportů (atletika, fotbal, .....) a seznam sportovišť v Uherském Hradišti, včetně kontaktů.

Vyhlášení nejlepších sportovců a sportovních kolektivů

 

Závody a soutěže