Sport

pdf.pngKoncepce rozvoje sportu a tělovýchovy, soubor typu pdf, (1,52 MB)

Koncepce rozvoje sportu a tělovýchovy ve městě Uherské Hradiště byla schválena usnesením zastupitelstva města č. 430/31/ZM/2010 dne 13. září 2010. Zpracovatelem koncepce je Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze.

  

Sportoviště a sportovní aktivity

V přiložených dokumentech najdete přehled jednotlivých druhů sportů (atletika, fotbal, .....) a seznam sportovišť v Uherském Hradišti, včetně kontaktů.