Sport

Koncepce rozvoje a řízení sportu

Koncepce byla zpracována v rámci projektu „Hradiště chytře – využití konceptu Smart City a navazujících strategií k udržitelnému rozvoji města Uherské Hradiště“, spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Byla schválena usnesením zastupitelstva města č. 337/20/ZM/2021 dne 14. června 2021. Zpracovatelem koncepce byla společnost KPMG Česká republika, s.r.o..

Více naleznete v odkaze: Koncepce rozvoje a řízení sportu

Fond sportu

na odkazu níže se dostanete k aktuálním informacím k Programům na podporu rozvoje sportu v Uherském Hradišti:

Sportoviště a sportovní aktivity

V přiložených dokumentech najdete přehled jednotlivých druhů sportů (atletika, fotbal, .....) a seznam sportovišť v Uherském Hradišti, včetně kontaktů.

Sportovní příspěvkové organizace města:

Vyhlášení nejlepších sportovců a sportovních kolektivů

 

Závody a soutěže