Informace Živnostenského odboru

Živnostenský odbor informuje - zřizuje se nové tel. číslo 572 525 655.
Živnostenský odbor informuje - zřizuje se elektronická adresa: zivnostensky.odbor@mesto-uh_cz.

Vzhledem k vytíženosti naší telefonní linky jsme se rozhodli zřídit nové telefonní číslo, které se bude automaticky přepínat na pracovníka, který je v danou chvíli volný. Tímto chceme dosáhnout úspory času a zefektivnění poskytování informací. 

Z důvodu operativnosti a rozvoje el. komunikace byla zřízena el. adresa pro případné dotazy a podněty žadatelů ohledně živnostenského podnikání.