Internet zadarmo v centru města

IMG_6722.JPG Na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti se můžete zadarmo připojit k internetu, pokrytí Mariánského náměstí bude následovat na začátku září.

Díky spolupráci města Uherské Hradiště a společnosti Internext 2000, s. r. o. bylo náměstí pokryto veřejnou WiFi. Jde o bezplatné internetové připojení pro obyvatele i návštěvníky Uherského Hradiště s rychlostí 8Mbit/s a omezením na tři hodiny připojení, po kterých následuje období tří hodin, po které není možné danou síť využívat z důvodu její lepší dostupnosti pro co nejvíce uživatelů. "Tato navázaná spolupráce má za cíl pokrýt nejfrekventovanější veřejná prostranství kvalitním a bezplatným internetovým připojením," řekl člen rady města František Elfmark. Dalším veřejným prostranstvím po Masarykově náměstí je Mariánské náměstí, kde bude free WiFi spuštěna na začátku září. Při události roku, Slováckých slavnostech vína a otevřených památek by se tedy návštěvníci města na obou stěžejních náměstích měli bez problémů k wifi připojit.

Město Uherské Hradiště poskytuje připojení pomocí WiFi sítě zdarma také v budovách využívaných městským úřadem. WiFi síť byla původně dostupná pouze v budově radnice na Masarykově náměstí, později byla rozšířena i do dalších budov, ve kterých úřad sídlí.  Provoz je hrazen z rozpočtu města.

hotspot 2.JPG

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz