Internetová Encyklopedie města se rozšířila, přibyla archeologie

img0700.jpg Příznivce historie a zájemce o informace z oblasti archeologie potěší tvůrci internetové Encyklopedie města Uherské Hradiště. Encyklopedie byla rozšířena o další oblast, kterou je archeologie. Již nyní v ní najdete všechny významné pravěké a raně středověké archeologicky zkoumané lokality.

Archeologické výzkumy mapují přítomnost člověka na území Uherského Hradiště v dlouhém časovém horizontu od nejstarších stop po paleolitických lovcích až po rozvinutou sídelní aglomeraci pozdně středověkého a raně novověkého královského města. 

Internetovou encyklopedii spustilo město Uherské Hradiště ve spolupráci s Knihovnou B.B. Buchlovana, Slováckým muzeem a Státním okresním archivem spustilo  na podzim roku 2017. Encyklopedie nabízí komfortní vyhledávání autorizovaných informací o městě od jeho nejstarších dob až do současnosti. Tvoří ji soustava navzájem propojených záznamů z různých oblastí historie města, tematicky členěných na osobnosti, události, ulice, objekty, stavby, areály či školy. Samozřejmostí je také obrazový materiál.

Vyhledávání je komfortní a velmi snadné. Jednotlivé tematické okruhy jsou dále rozšiřovány, průběžně aktualizovány a doplňovány.

Encyklopedie města Uherské Hradiště: encyklopedie.mesto-uh.cz

Úvodní foto: Uherské Hradiště, Otakarova ulice 1979. Pohled na jižní polovinu zkoumané plochy. Foto L. Chvalkovský. (SM UH, inv. č. 18246)

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz