Internetová Encyklopedie města Uherské Hradiště

img0623.jpg Město Uherské Hradiště ve spolupráci s Knihovnou B.B. Buchlovana, Slováckým muzeem a Státním okresním archivem spustilo internetovou Encyklopedii města Uherské Hradiště. Ta nabízí komfortní vyhledávání autorizovaných informací o městě od jeho nejstarších dob až do současnosti. Internetovou encyklopedii zřizuje město u příležitosti letošního 760. výročí od založení města.

Encyklopedii tvoří soustava navzájem propojených záznamů z různých oblastí historie města, tematicky členěných na osobnosti, události, ulice, objekty, stavby, areály či školy. Samozřejmostí je také obrazový materiál.

Vyhledávání je komfortní a velmi snadné. Protože není v lidských silách dostat všechny informace do encyklopedie najednou, budou tematické okruhy dále rozšiřovány v závislosti na možnostech a zapojení dalších autorů.

Historie královského města Uherské Hradiště je mimořádně bohatá a sahá do dávné minulosti. V uplynulých desetiletích byla vydána řada publikací, které historii města zaznamenávají. Poslední z nich vyšla před 10 lety u příležitosti 750. výročí první písemné zmínky o městě v podobě knihy Uherské Hradiště – královské město na řece Moravě. I když se od té doby neobjevily žádné nové zásadní poznatky z dějin města, jeho historie pokračuje dál a události, k nimž došlo od roku 2007, nebyly dosud přehledně zaznamenány.

„Už nyní jsme do encyklopedie umístili tisíce záznamů. Nová hesla a další záznamy budou doplňovány průběžně. Jedná se o nikdy nekončící práci,“ upřesnil ředitel Knihovny B.B. Buchlovana a hlavní koordinátor projektu Radovan Jančář.    

Pro tvorbu Internetové encyklopedie dějin města ve městě vznikl kolektiv autorů zahrnující historiky, archiváře, knihovníky a IT odborníky a radnice dala jejich činnosti s nadšením zelenou.

„Historii města tvoří každý z nás. A proto také každý musí mít přístup k informacím, které jsou ověřené, kvalitní a dostupné z pohodlí domova. Jsem hrdý, že město takovouto službu může zájemcům o historii nabídnout,“ potvrdil starosta města Stanislav Blaha.

Město Uherské Hradiště zakoupilo potřebný software, vytvořený brněnským grafickým studiem Černá a fialová. Organizačně zaštiťuje práce na encyklopedii Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, jejíž pracovníci se rovněž podílejí na zpracování záznamů, spolupracujícími institucemi jsou Slovácké muzeum v Uherském Hradišti a Státní okresní archiv Uherské Hradiště. Autoři věří, že se také mezi uživateli encyklopedie a občany města najdou zájemci, kteří budou chtít svými znalostmi přispět k rozšiřování jejího obsahu.

„Podobnou, opakovanou zkušenost už máme z jiných aktivit, kdy jsme díky veřejnosti získali v podstatě unikátní informace, dokumenty či obrazový materiál. Zájemci z řad obyvatel města, pamětníků a sběratelů jsou tedy velmi vítáni,“ vyjádřila se historička Blanka Rašticová.

 Encyklopedie města Uherské Hradiště: encyklopedie.mesto-uh.cz

 

 

 

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz