IP13b - Parkoviště s parkovacím kotoučem

V roce 2010 byla na parkovišti u sportovní haly v ul. Stonky v Uh. Hradišti osazena dopravní značka IP13b časově omezující délku parkování. V tomto případě na 2 hodiny. Dle zákona 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích dopravní značení IP13b „Parkoviště s parkovacím kotoučem“ označuje parkoviště, na kterém řidič musí při začátku stání umístit kotouč viditelně ve vozidle a nastavit na něm dobu začátku stání, kterou nesmí až do odjezdu měnit. Mnohé řidiče ale dotčené dopravní značení zaskočí, protože nemají parkovací kotouč. Kde parkovací kotouč pořídit? Konkrétně v Uh. Hradišti bylo prověřeno, že parkovací kotouče prodávají někteří prodejci auto dílů.