IPRM - Revitalizace sídliště Tůně, Malinovského a náměstí Republiky

V rámci Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) byly v roce 2012 realizovány dva projekty revitalizace veřejných prostranství – sídliště Tůně a sídliště Malinovského včetně náměstí Republiky.

Rozpočet projektů dosáhl celkové výše 27,4 mil. Kč, z nichž 23,4 mil. Kč bude financováno z fondů EU prostřednictvím Integrovaného operačního programu.

Revitalizace sídliště Tůně

Obytný soubor Tůně je prvním sídlištěm vybudovaným ve městě po 2. světové válce. Realizované projekty v tomto prostoru tak mají za cíl zlepšit stav této lokality, aby bylo znovu estetickým a atraktivním místem pro bydlení. Revitalizace sídliště navázalo na revitalizaci vnitrobloku v Tůních, ke kterému došlo v roce 2011, tentokrát byly aktivity zaměřeny na rekonstrukci komunikací, chodníků, parkovišť a sportovního hřiště. Celkem bylo revitalizováno 2.514 m2 plochy. Dodavatelem stavebních prací byla společnost STRABAG a.s.

Celkové náklady projektu činily 5,7 mil. Kč, z EU město získá dotaci ve výši 85 % způsobilých výdajů, tj. 4,9 mil. Kč.

Revitalizace veřejných prostranství v prostoru sídliště Malinovského a náměstí Republiky

Stejně tak lokalita sídliště Malinovského a náměstí Republiky vykazovala řadu nedostatků a stavebního opotřebení. Podobně jako při úpravě veřejného prostranství v Tůních, i zde spočíval hlavní cíl v rekonstrukci komunikací a chodníků, rozšíření parkovacích míst, dále v úpravách zeleně a doplnění městského mobiliáře. Projekt se členil na 3 lokality, a sice Lokalitu 1 – náměstí Republiky, Lokalitu 2 – vnitroblok za hotelem Morava a Lokalitu 3 – ulice Mánesova a Boženy Němcové. Po rekonstrukci byl celý tento rozsáhlý prostor proměněn v nové moderní sídliště, jehož nová podoba jistě výrazně přispěje ke zkvalitnění života občanů v těchto lokalitách. Celková revitalizovaná plocha byla v tomto případě 10.517 m2 a dodavatelem stavebních prací se stalo Sdružení pro obytný soubor Malinovského a náměstí Republiky složené z účastníků Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s., SVS-CORRECT, spol. s r.o. a TUFÍR spol. s r.o.  

Celkové náklady projektu činily 21,7 mil. Kč, předpokládaná částka dotace z EU dosáhne výše 85 % způsobilých výdajů, tedy 18,5 mil. Kč. 

Šance pro váš rozvoj


Fotogalerie