Varovací a vyrozumívací systémy

Kvalitnímu a spolehlivému informování obyvatel při případném nebezpečí přikládá město Uherské Hradiště velkou váhu, proto za podpory Regionálního operačního programu Střední Morava zmodernizovalo a rozšířilo stávající varovný a vyrozumívací systém o dalších 25 bezdrátových hlásičů, které přibyly v místní části Mařatice a v lokalitě okolo ulice Maršála Malinovského.

Z projektu bylo dále zajištěno zálohování varovného systému a dalších důležitých elektronických systémů města záložním zdrojem energie.

Nyní je město vybaveno 85 bezdrátovými hlásiči a 8 elektronickými sirénami. Varování obyvatel před hrozícím nebezpečím a jejich informování (o situaci při mimořádných událostech) prostřednictvím tohoto systému lze provést na pokyn starosty města nebo v naléhavých případech přímo z operačního střediska hasičského záchranného sboru.

Zároveň byla zajištěna integrace varovného systému města do sítě informačního, varovacího a vyrozumívacího systému Zlínského kraje.

Projekt s názvem "Rozšíření a zálohování varovacího a vyrozumívacího systému města Uherské Hradiště" byl realizován v roce 2013, celkové náklady činily 2,5 mil. Kč, z nichž 1,8 mil. Kč bylo pokryto dotací z ROP Střední Morava.

 

ROP