Jak by měla vypadat nová koncepce MHD v Uherském Hradišti, probrali její tvůrci s veřejností

1.jpg Lidé v Uherském Hradišti se ve čtvrtek 28. dubna mohli blíže seznámit s návrhem linkového vedení i jízdních řádů připravované koncepce MHD v Uherském Hradišti. Materiál představili veřejnosti jeho zpracovatelé, tedy odborníci z Fakulty dopravní ČVUT v Praze.

Už samotná nová koncepce je z velké části reakcí na podněty občanů z minulých let, kdy lidé v nejrůznějších průzkumech poukazovali na nevyhovující rozsah provozu MHD a na své potřeby, zahrnut byl samozřejmě také vývoj plánování příměstské dopravy.
„Již před veřejným projednáváním jsme přijali řadu podnětů a připomínek, nejčastěji se týkaly obslužnosti části města Jarošov a dalších částí města. Spolu s podněty z veřejného jednání se jimi budeme dále zabývat, aby mohly být zapracovány do finálního návrhu a aby výsledek co nejvíce odpovídal skutečným potřebám občanů,“ přiblížil místostarosta města Jaroslav Zatloukal.
Nový provoz MHD by měl být zajišťován od konce příštího roku. Předcházet mu bude soutěž na dopravce, která je nyní ve fázi příprav.
Návrh nové koncepce veřejné dopravy a související materiály jsou součástí tohoto článku
-JP-