Jak jsme se v roce 2021 podíleli na ochraně životního prostředí?

IMG_1922.JPG 78 tun starého elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci odevzdali za rok 2021 jen do sběrných dvorů obyvatelé Uherského Hradiště. Na každého obyvatele tak připadají více než 3 kilogramy vysloužilých spotřebičů.

Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.

„Výsledek jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení má značný význam pro svůj vysoce pozitivní dopad na životní prostředí. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík,“ konstatoval starosta města Stanislav Blaha.


osvědčení.jpg


Sběr starého elektra přispívá k úspoře ve spotřebě elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově napomáhá v omezení těžby ropy a železné rudy, recyklací je pak pokryta i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.

Město se tak díky svým obyvatelům podílelo na úspoře produkce CO2 o 917,92 tun. Pro zajímavost, stejné množství CO2 pohltí 354 smrků. Nebylo nutné vytěžit 45 737,51 litrů ropy.  Z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1, a to 1711 krát. Došlo také k úspoře 470 831,12 kWh energie. To je asi stejné množství, jako kdybychom 470 tisíc krát spustili cyklus myčky na nádobí. Podařilo se recyklovat 44 913,87 kg železa. Toto množství recyklovaného železa by bylo možné použít pro výrobu 1841 ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy. Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 1 582,58 kg mědi, což by postačilo pro ražbu 281347 1€ mincí, nebo 1 920,73 kg hliníku, který by stačil na výrobu 128049 plechovek o objemu 0,33 l.

„Potěšující čísla ohledně recyklace starého elektra pro město znamenají hodně. Tou hlavní věcí je samozřejmě ekologický efekt, druhou pak motivace pro občany ještě více využívat možnosti odevzdat odpad bezplatně do sběrných dvorů. Stále jsou zde velké rezervy, nejrůznější elektro se válí u kontejnerů co chvíli, pořád je co zlepšovat. Děkujeme všem, kteří vozí odpad do sběrných dvorů,“ vyslovil se místostarosta města Čestmír Bouda. 

Kromě sběrných dvorů mohou lidé v Uherském Hradišti elektro odpad celoročně vhazovat do speciálních kontejnerů, rozmístěných po městě, nebo využít pravidelného přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný, kovový a elektro odpad, který zavedla radnice od roku 2018. Celkem odevzdají občané města ročně až 200 tun elektroodpadu.

Aktuálně: v sobotu 23. 4. od 8 do 12 hodin budou přistaveny dva velkoobjemové kontejnery ve Štěpnicích. Tyto svozy se budou opakovat každou sobotu ve všech místních částech města až do konce května. Poslední svoz je v 28. 5. ve Véskách a Míkovicích.

Leták zde: Letak_ODPADY_2022.pdf, soubor typu pdf, (1,4 MB)