Jak pomoci samotným dětem z Ukrajiny

Výstřižek.JPG Postup v případě, že z Ukrajiny přicestuje dítě mladší 18 let či dítě v doporovodu cizích osob.

Kontaktní osobou je Mgr. Jitka Zámečníková, Odbor sociálních služeb (Oddělení sociálně právní ochrany dětí), tel: +420 733 143 612.

OSPOD.png

Kontakty na odpovědnou osobu