Jak třídit

Jak třídit


Plastové láhve  Papírové krabice  Objemný odpad  Nápojové plechovky  Kovové předměty  Jedlé oleje  Bioodpad


Informační letáky k třídění odpadu ke stažení:

Bioodpad

 

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor správy majetku města
Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Lenka Němečková, DiS.

T: 572 525 383
M: 731 690 012
E: Lenka.Nemeckova@mesto-uh_cz