Jednotné kontaktní místo

Zde najdou podnikatelé odkaz, kde a jak např. získat informace o možnostech rozšíření podnikání do zahraničí, zejména států EU a EHP, zmírnění překážek pro podnikání, usnadnění vstupu do podnikání apod.

Na živnostenském odboru Magistrátu města Zlína bylo na základě zákona o volném pohybu zboží zřízeno JEDNOTNÉ KONTAKTNÍ MÍSTO. Hlavním cílem jednotného kontaktního místa (JKM) je usnadnit začínajícím podnikatelům vstup do podnikání, příp. zmírnění překážek pro stávající podnikatele, kteří mají zájem o rozšíření svých podnikatelských aktivit nejen na území ČR, ale i v jiných členských státech EU, EHP nebo Švýcarské konfederaci. Kromě toho JKM poskytuje také celou škálu dalších služeb a to nejen pro podnikatele. Pokud máte zájem o tuto
problematiku, klikněte na následující odkaz - https://www.zlin.eu/jednotne-kontaktni-misto-cl-42.html.

.