Jmenování ředitele příspěvkové organizace Slovácké divadlo Uherské Hradiště

Jaroslav Bartoš.jpg Rada města Uherské Hradiště jmenovala dne 26. 8. 2020 Ing. Jaroslava Bartoše ředitelem Slováckého divadla Uherské Hradiště, a to s účinností od 1. září 2020.

Na základě oznámení ředitele organizace Slovácké divadlo Uherské Hradiště, MgA. Michala Zetela, PhD., že k 31. 8. 2020 odstupuje z funkce a ke stejnému datu také ukončí pracovní poměr, bylo na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Slovácké divadlo Uherské Hradiště vyhlášeno výběrové řízení. Končící ředitel Michal Zetel do své funkce nastoupil po dlouholetém řediteli Igoru Stránském 1. září 2015. Michal Zetel ve funkci ředitele tedy končí přesně po 5 letech.

„Vzhledem tomu, že od letošního roku v divadle působí umělecký šéf, jsme do funkce ředitele Slováckého divadla hledali především manažera. Člověka s výbornými řídícími, komunikačními a manažerskými schopnostmi. Doporučení výběrové komise i rozhodnutí rady města byla v případě pana Jaroslava Bartoše jednomyslná. Tímto bych chtěl novému panu řediteli popřát mnoho úspěchů," komentoval jmenování nového ředitele starosta města Stanislav Blaha

Rada města Uherské Hradiště svým usnesením číslo 480/31/RM/2020  ze dne 27. 1. 2020 vzala na vědomí vzdání se doc. MgA. Michala Zetela Ph.D. funkce ředitele Slováckého divadla Uherské Hradiště ke dni 31. 8. 2020, schválila ukončení jeho funkce ředitele Slováckého divadla k témuž dni a vyhlásila výběrové řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky organizace Slovácké divadlo Uherské Hradiště. Zároveň Rada města Uherské Hradiště svým usnesením číslo 480/31/RM/2020  ze dne 27. 1. 2020 jmenovala komisi pro výběrové řízení.

Dne 11. 5. 2020 proběhlo 1. zasedání komise pro výběrové řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Slováckého divadla. Dle závěrů z 1. zasedání komise pro výběrové řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Slováckého divadla Rada města Uherské Hradiště usnesením číslo 574/39/RM/2020 ze dne 12. 5. 2020 schválila prodloužení termínu k podání přihlášek a podmínky výběrového řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky organizace Slovácké divadlo Uherské Hradiště. Prodloužení termínu k podání přihlášek bylo stanoveno do 30. června 2020. Původní termín doručení přihlášek jednotlivých uchazečů byl do 31. 3. 2020. V té době již naplno probíhala pandemie koronaviru, byl vyhlášen nouzový stav a platila přísná hygienická a zdravotní opatření. Uvedené skutečnosti mohly ovlivnit zájem potenciálních uchazečů k podání přihlášek do tohoto výběrového řízení. Ve stanoveném termínu byly podány celkem 4 přihlášky. Došlo rovněž k upravení požadavku na vzdělání – požadavek ukončeného magisterského vysokoškolské vzdělání – tzn. bez příslušného zaměření (původní požadavek byl: humanitní, právní nebo ekonomické). Cílem změn bylo otevřít prostor a umožnit přihlásit se o pozici ředitele/ředitelky Slováckého divadla většímu množství uchazečů s tím, že i z pohledu průběhu pandemie koronaviru byla situace stabilnější. Dne 21. 7. 2020 se konalo 2. zasedání komise pro výběrové řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Slováckého divadla. Dne 18. 8. 2020 se konalo 3. zasedání komise pro výběrové řízení, na kterém proběhly pohovory s uchazeči.

Do výběrového řízení se přihlásilo celkem 7 uchazečů/uchazeček.

Slovácké divadlo Uherské Hradiště je již od roku 1945 významnou regionální kulturní institucí pro příznivce divadelního umění. Za dobu své existence si získalo sympatie mnoha tisíců návštěvníků a má vynikající zvuk po celé České republice.  Udržení vysokého kreditu Slováckého divadla je pro město značně finančně náročné. Celkové roční náklady Slováckého divadla se pohybují kolem 50 milionů korun, přičemž přímo z rozpočtu města jde na divadlo ročně částka převyšující 25 milionů korun, a to i přes to, že cca 70 % návštěvníků divadla tvoří občané regionu, mimo města Uherské Hradiště (z rozpočtu města je letos schváleno poskytnutí dotace 26,4 milionu korun , minulých letech byla částka podobná). Dále město platí více než 1 milion korun  za nájem, neboť budova, ve které divadlo sídlí, není jeho majetkem. Další finanční prostředky město investuje také do nákladných oprav budovy divadla.

Ing. Jaroslav Bartoš (1978): 

V roce 2004 absolvoval VUT Brno. Naposledy vykonával funkci jednatele – ředitele společnosti Premium development s.r.o.

Slovácké divadlo považuje za regionálního kulturního lídra s vysokou diváckou základnou, kterou si chce udržet a navíc vychovat novou generaci diváků.

Propaguje dlouhodobou prosperitu divadla, bude mít snahu řešit otázky existence Slováckého divadla ve stávajících prostorách (pronajatá budova).

Jaroslav Bartoš přichází s uměleckou vizí, změnami ve schématu organizační struktury divadla a zejména s vizí ekonomiky a financování. Opatření, která plánuje uvést do praxe, by měla vést ke zvýšení soběstačnosti divadla.

Chce navázat na práci předchozích ředitelů Igora Stránského a Michala Zetela, aby byla zachována kontinuita dramaturgického plánu a zároveň kvalita realizačního týmu Slováckého divadla.

-JP-

 

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz