Jubilanti

Svá jubilea oslavili společně

IMG_8011.JPG Ve čtvrtek 16. listopadu se konalo další z milých setkání s jubilanty, kteří v letošním roce oslavili svá významná životní výročí. Pozdravit seniory přišlo vedení města a s písničkou je potěšil Hradišťánek společně s Cimbálovou muzikou Husličky a písničky ze Základní umělecké školy Uherské Hradiště.

 

Jubilanti se sešli v Redutě

Jubilanti Seniory, kteří v posledním půlroce dosáhli významného životního jubilea, pozvalo město Uherské Hradiště v úterý 24. ledna na společenské setkání do velkého sálu Reduty.