K vlakovému nádraží autobusem

autobus.jpg Nádraží ČD v Uherském Hradišti není v současné době obslouženo MHD, jedná se o jeden z nejpalčivějších nedostatků současného stavu MHD. V případě, že cestující vlakem mají potřebu přestoupit na městský či příměstský autobus, jsou aktuálně nuceni přejít pěšky až na autobusové nádraží. Kdy se to změní, jsme se zeptali starosty města Stanislava Blahy.

Kdy se dočkáme trasy MHD, vedoucí k vlakovému nádraží?

Nedávno byl dokončen Akční plán, který řeší postupné naplňování nové koncepce veřejné dopravy. O té snad už slyšeli úplně všichni, díky ní se zcela změní veřejná doprava v celém souměstí. Přes to, že je akční plán sestaven do roku 2021, je předpoklad, že první autobusy začnou na nádraží ČD jezdit již v letošním roce, i když z počátku ještě nebude naplněno kompletní linkové vedení, tak jak jej nová koncepce veřejné dopravy předpokládá.

Proč nešlo, aby k železnici autobusy jezdily už dříve?   

Limitovaly nás zejména parametry komunikací, kvůli kterým průjezdnost autobusů nebyla možná. Nyní dopravce slíbil pořízení nových, kratších elektrobusů, a proto bude konečně možné tuto lokalitu obsloužit. Ale linka MHD dříve k nádraží jezdila. Projížděla Starou Tenicí a  ulicí Na Stavidle. Zrušena byla z důvodu minimálního využití cestujícími. Vzhledem ke svému vedení byla linka pro většinu cestujících zřejmě časově nevýhodná.

Odkud a kudy budou zmíněné menší autobusy k vlakovému nádraží jezdit? 

První autobusy, které budou zajíždět k nádraží ČD, by měly propojit Mařatice (sídliště Východ), autobusové nádraží, vlakové nádraží, nemocnici a Štěpnice. K tomu, aby mohla být jakákoliv nová linka zavedena, ale zdaleka nestačí pouze obnova vozového parku dopravce. Nutné je vybudování nových zastávek, schválení nových linek MHD či úprava jízdních řádů s návazností na další linky. Musí být dořešeno financování zajištění MHD a množství dalších věcí.  

Jaké budou jízdní řády linky vedoucí na nádraží?

To ještě netušíme, konkrétní jízdní řád bude připravovat dopravce.  Ale tendence celé nové koncepce je taková, aby cestující během dne nečekal na spoj z kteréhokoliv místa v souměstí déle než 20 minut a aby byl významně posílen provoz všech linek o víkendu a ve večerních hodinách.

Mluvil jste o nutnosti nových zastávek, kde nejvíce chybí a kdy je postavíte?

U některých nových autobusových zastávek je právě intenzivně připravována projektová dokumentace. V případě, že nenastanou komplikace v rámci stavebního řízení a podaří se u některých zastávek dořešit majetkoprávní záležitosti, je samotná realizace nových zastávek, například na Svatojiřském nábřeží, ve Staré Tenici, u nádraží ČD, na ulici Sokolovská nebo třídě M. Malinovského naplánována na letošní a příští rok.  

Občané by chtěli, aby nová koncepce veřejné dopravy byla naplňována hned, rychleji.

To naprosto chápu, nicméně nová koncepce veřejné dopravy řeší MHD v celém souměstí Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice jako celek a je nepředstavitelně rozsáhlá. Závisí také na spoustě různě významných faktorů, které samotnou její implementaci ovlivňují. Proto jsme teď rozjeli alespoň věci, které považujeme za nejpalčivější.  Jak již jsem ale uvedl, samotné schválení nových linek MHD, jízdních řádů, vyřešení návazností na další linky, financování MHD, to všechno jsou legislativně velice složité věci, které nejdou udělat ze dne na den.   

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Klára Korvasová

T: 572 525 133
M: 731 687 993
E: Klara.Korvasova@mesto-uh_cz