Kácení dřevin rostoucích mimo les na obecním pozemku

4. Základní informace k životní situaci

Požadavek na pokácení dřeviny rostoucí na pozemku ve vlastnictví města Uherské Hradiště. Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Kácení se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. K tomu přihlíží orgán ochrany přírody při vydávání povolení ke kácení.


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřevina roste. V tomto případě může občan podat podnět na kácení dřeviny rostoucí na pozemku města Uherské Hradiště.  


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Žadatel musí kácení dřeviny řádně zdůvodnit. V případě oprávněného požadavku se k žádosti připojí vlastník pozemku – Město Uherské Hradiště – a je zahájeno správní řízení o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.  


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Podáním podnětu na Městský úřad Uherské Hradiště, Odbor správy majetku města, oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku


8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Uherské Hradiště, Odbor správy majetku města, oddělení komunikací, zeleně a ostatního majetku 


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 
  • Městský úřad Uherské Hradiště
  • Úřední dny pondělí a středa od 8:00 hod. do 17:00 hod.
  • Mimo úřední dny po telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 
  • Specifikaci dřevin, které mají být pokáceny, zejména jejich druh, počet, velikost plochy keřů včetně situačního nákresu.
  • Obvod kmene dřevin ve výši 130 cm nad zemí.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit  

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Vlastník pozemku – Město Uherské Hradiště  


15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

18. Jaké jsou související předpisy 

Vyhláška MŽP 395/1992 Sb.  


19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor správy majetku města, oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku


26. Kontaktní osoba

Ing. Lenka Procházková, telefon: 572 525 850, email: lenka.prochazkova@mesto-uh_cz  


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

31.05.2012 


28. Popis byl naposledy aktualizován

10.07.2015 


29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace