Kácení dřevin rostoucích mimo les na soukromém pozemku

4. Základní informace k životní situaci

Požadavek na pokácení dřeviny rostoucí na vlastním pozemku. Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Kácení se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. K tomu přihlíží orgán ochrany přírody při vydávání povolení ke kácení.  


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřevina roste.  


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 
  • Fyzická osoba i právnická osoba,
  • povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les (za předpokladu, že tyto nejsou významným krajinným prvkem a jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem a jinými právními předpisy) se nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výši 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Podáním písemné žádosti.  


8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Uherské Hradiště, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Protzkarova 33 


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí, Protzkarova 33, v úředních dnech (pondělí nebo středa od 8:00 do 17:00 hodin), příp. i v jiných pracovních dnech po předchozí telefonické domluvě.


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 
  • Specifikaci dřevin, které mají být pokáceny, zejména jejich druh, počet, velikost plochy keřů včetně situačního nákresu. Obvod kmene dřevin ve výši 130 cm nad zemí.
  • Souhlas všech spoluvlastníků pozemku, na němž dřeviny rostou s kácením, případně plnou moc k zastupování vlastníků. 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Formulář žádosti je k dispozici na Městském úřadě Uherské Hradiště, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí a také na internetových stránkách města.  


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit  

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

30- 90 dnů  


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  • Všichni spoluvlastníci pozemku, na kterém předmětné dřeviny rostou
  • přihlášená občanská sdružení 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

Rozhodnutím může být uložena náhradní výsadba za pokácené dřeviny.


16. Elektronická služba, kterou lze využívat 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

18. Jaké jsou související předpisy 

Vyhláška MŽP 395/1992 Sb.  


19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti vydanému rozhodnutí je možno se do 15 dnů od doručení odvolat k nadřízenému orgánu - tj. ke Krajskému úřadu Zlínského kraje prostřednictvím orgánu, který rozhodnutí vydal, tj. Odboru stavebního úřadu a životního prostředí Městského úřadu Uherské Hradiště. 


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokuty dle § 87, 88 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění  


21. Nejčastější dotazy

Je potřeba rozhodnutí i k ovocným stromům na soukromé zahradě - pokud splňuje výše uvedené rozměry, pak ano.  


22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí 


26. Kontaktní osoba

Mgr. Helena Havránková, tel. 572 525 842, email: helena.havrankova@mesto-uh_cz


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

31.05.2012 


28. Popis byl naposledy aktualizován

10.07.2015 


29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace