Kácení dřevin - výchovná probírka nebo obnova porostů

4. Základní informace k životní situaci

Pokud vlastník pozemku či nájemce nebo jiný uživatel pozemku bude provádět obnovu porostů, nebo jejich výchovnou probírku, nebo kácet ze zdravotních důvodů dřeviny, není třeba povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dní předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin nebo rozsahu zvláštního oprávnění.  


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřevina roste.  


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Kácení musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může omezit, pozastavit či zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin.   


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Podáním písemného oznámení.  


8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Uherské Hradiště, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Protzkarova 33


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí, Protzkarova 33, v úředních dnech (pondělí nebo středa od 8:00 do 17:00 hodin), příp. i v jiných pracovních dnech po předchozí telefonické domluvě. 


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 
  • Specifikaci dřevin, které mají být pokáceny, zejména jejich druh, počet, velikost plochy keřů včetně situačního nákresu.
  • Obvod kmene ve výši 130 cm nad zemí, nebo plocha keřů v m2.
  • Souhlas všech spoluvlastníků pozemku na němž dřeviny rostou s kácením dřevin.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Formulář oznámení je k dispozici na Městském úřadu Uherské Hradiště, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí a také na internetových stránkách města.


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit  

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

15 dní


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Všichni spoluvlastníci pozemku na němž dřeviny rostou.  


15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

18. Jaké jsou související předpisy 

Vyhláška MŽP 395/1992 Sb.  


19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti vydanému rozhodnutí je možno se odvolat do 15 dnů od doručení k nadřízenému orgánu - tj. ke Krajskému úřadu Zlínského kraje prostředníctví podání k orgánu ochrany přírody, který rozhodnutí vydal, tj. Odboru životního prostředí Městského úřadu Uherské Hradiště.  


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokuty dle § 87, 88 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění  


21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí


26. Kontaktní osoba

Mgr. Helena Havránková, tel. 572 525 842, email: helena.havrankova@mesto-uh_cz


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

31.05.2012


28. Popis byl naposledy aktualizován

09.07.2015


29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace