Každý rok nový písek v pískovištích pro děti

IMG_6073.JPG Město Uherské Hradiště právě provádí každoroční výměnu písku ve všech pískovištích, které jsou v jeho správě. Nejprve je odtěžen stávající písek na všech 25 pískovištích, který následně nahrazuje nový, certifikovaný písek. Jedná se celkem o 40 tun.

Snahou města Uherské Hradiště je, aby dětská hřiště byla pro děti čistá a bezpečná. V případě nových pískovišť jsou instalovány ochranné plachty, aby bylo zabráněno  znečišťování písku, ale i přes toto opatření jsou však velkým problémem volně pobíhající domácí mazlíčci, kteří často nově vyměněný písek znovu znečistí. Proto bychom touto cestou chtěli požádat majitele psů a koček o větší ohleduplnost. Vloni provedená kontrola hygieny nezjistila žádné závady.

V letošním roce je plánováno rozšíření počtu pískovišť v rámci obnovy dětských hřišť. Nově by měla být pískoviště umístěna např. na dětské hřiště v ul. Na Splávku a v ul. Jana Žižky.

IMG_6096.JPG

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz