Každý rok se snažíme, aby bylo město zelené a rozkvetlé

Květiny 2023 (1).JPG Kvetoucí záhony podél komunikací, zelené plochy i rozkvetlé stromy vždy na jaře potěší oko každého občana či návštěvníka města. Nejinak tomu bude letos, více než na novinky ale město vsadí na údržbu stávající zeleně.

Vzhled veřejných prostranství je pro město důležitý, proto v předchozích letech radnice investovala do rozvoje zeleně zvýšené finanční prostředky. Každoročně narůstaly plochy trvalkových záhonů, byly vysázeny nové pásy kvetoucích cibulovin a rostl i počet stromů vysazených nad rámec nařízených náhradních výsadeb. V poslední době město vysadilo záhony pestrobarevných květin na řadě míst, vloni například podél ulice Sokolovská v Jaktářích, dříve také poblíž vlakového nádraží, na třídě Maršála Malinovského, ulici Jiřího z Poděbrad, na Velehradské třídě a dalších místech. 

„V letošním roce se chceme více soustředit na údržbu zeleně tak, aby tyto výsadby byly dlouhodobě udržitelné a splňovaly požadavky na kvalitní městskou zeleň.  Zaměříme se zejména na výchovné řezy vysazených mladých stromů, zdravotní řezy těch, jejichž stav už není optimální a na dosadby stávajících květinových záhonů,“ prozradil místostarosta města Čestmír Bouda.


Květiny 2023 (2).JPG


Každoročně narůstají i nároky na závlahu, a to zejména u mladých výsadeb. Pozorujeme také narůstající problémy některých druhů dřevin, zejména bříz a borovic, které patrně vlivem klimatických změn ve zvýšené míře prosychají. Na tyto změny reaguje radnice výsadbami těch druhů dřevin, které jsou schopny změněné podmínky lépe snášet.

„Přestože letos předpokládáme větší výdaje spíše do údržby stávající zeleně, neznamená to, že rezignujeme na její rozvoj. Bude se však jednat spíše o menší akce, jako výsadbu stromů v zeleném pásu mezi komunikací a parkovištěm na Velehradské třídě, úprava parčíku v Sadech, nové výsadby v ulicích Dlouhá a Na Bahně,“ uzavřel Čestmír Bouda.

-JP- 

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz