Kdo by měl dostat Cenu města Uherské Hradiště?

3645.jpg Myslíte si, že máte ve svém okolí osobnost, která by si zasloužila být oceněna Cenou města Uherské Hradiště? Pak máte jedinečnou příležitost! Uherskohradišťská radnice právě přijímá návrhy na udělení Ceny města Uherské Hradiště, která je prestižním oceněním občanů.

Návrhy mohou podávat jak fyzické, tak i právnické osoby, musí však být vyhotoveny písemně. Podávat je lze u útvaru kanceláře starosty na radnici do 30. dubna 2021. Podání musí obsahovat jméno, příjmení a adresu bydliště fyzické osoby, nebo název a sídlo právnické osoby, které má být cena udělena. Součástí návrhu musí být také zdůvodnění, za co je jmenovaný na ocenění nominován.

Prestižní ocenění Cena města Uherské Hradiště uděluje zastupitelstvo města (zpětně za předchozí rok) osobnostem, které se významným způsobem podílely na rozvoji a propagaci města Uherské Hradiště. Vloni byli Cenou města oceněni herec Vladimír Doskočil, lékařka – revmatoložka Eva Dokoupilová a sochař a restaurátor Jindřich Martinák.

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz