Kdo by měl dostat Cenu města Uherské Hradiště? Navrhněte!

_5MM7710_resize.jpg Pokud si myslíte, že máte ve svém okolí osobnost, která by si zasloužila být oceněna Cenou města Uherské Hradiště, máte jedinečnou příležitost. Navrhnout osobnosti totiž můžete také vy. Uherskohradišťská radnice už přijímá návrhy na udělení Ceny města za rok 2019.

Návrhy mohou podávat jak fyzické, tak i právnické osoby, musí však být vyhotoveny písemně. Podávat je lze u útvaru kanceláře starosty na Městském úřadu v Uherském Hradišti do 30. dubna 2020. Podání musí obsahovat jméno, příjmení a adresu bydliště fyzické osoby, nebo název a sídlo právnické osoby, které má být cena udělena. Součástí návrhu musí být také zdůvodnění, za co je jmenovaný na ocenění nominován. Vloni byli Cenou města oceněni choreografka Ladislava Košíková a trenér házené Jiří Zerzáň (na snímku).

Cena města Uherské Hradiště je udělována Zastupitelstvem města Uherské Hradiště jednou ročně za podstatný přínos pro město Uherské Hradiště.

Přehled držitelů Ceny města Uherské Hradiště od roku 1997:

1997 - Karel Dýnka (sbormistr pěveckého sboru Svatopluk)

1998 - cena neudělena

1999 - Ida Vaculková (keramička)

2000 - Zdeněk "Targus" Červinka (malíř)

2001 - Jiří Pavlica (skladatel, primáš Hradišťanu)

2002 - Ing. Ladislav Šupka (někdejší starosta města)

2003 - Miroslav Raštica (sportovní a hasičský činovník) a Pavel Bezděčka (zoolog, spisovatel)

2004 - Marie Kellerová (učitelka, cvičitelka a duše loutkového divadla Sokola), František Petlan (učitel 

           gymnázia, skautský organizátor) a dětský folklorní soubor Hradišťánek.

2005 - Věra Domincová (zpěvačka) a Rudolf Antonín Kubíček (malíř)

2006 - cena neudělena

2007 - Ing. Karel Žallmann  ml. (lyžování) a Zdeněk Pilát (vzdělání, sport, kultura)

2008 - PhDr. Josef Jančář, CSc. (za kulturní a společenský přínos)

2009 - Anna Konvalinková (zakladatelka Charity) a PhDr. Ludmila Tarcalová (etnografka)

2010 - nebyla podána nominace

2011 - MUDr. Igor Stancl, CSc. (jednatel a společník Stanclovy lékárny s.r.o.)

2012 - František Hamada (za celoživotní udržování a interpretaci lidových písní)

2013 - Anna Maděričová (za celoživotní udržování tradic a za práci s dětmi)

2014 - Mgr. Igor Stránský (ředitel a režisér Slováckého divadla)

2015 - Anastázie Majíčková (zakladatelka Charity, pedagožka) a Pavel Štulír (učitel hudby)

2016 - Albert Gottwald (entomolog) a Ing. František Ilík (folklorista)

2017 - PhDr. Blanka Rašticová (historička) a Mgr. art. Jan Maděrič (dramaturg)

2018 - Mgr. Ladislava Košíková (choreografka) a Jiří Zerzáň (trenér házené)

Úvodní foto: slavnostní předávání Ceny města Uherské Hradiště v roce 2019, foto: Marek Malůšek

Kontakty na odpovědnou osobu