Kdo by měl dostat Cenu města za rok 2021? Navrhněte!

_5MM4042_resize.jpg Pokud si myslíte, že máte ve svém okolí osobnost, která by si zasloužila být oceněna Cenou města Uherské Hradiště, máte jedinečnou příležitost. Navrhnout osobnosti za uplynulý rok totiž můžete také vy. Uherskohradišťská radnice už přijímá návrhy na udělení Ceny města za rok 2021.

Návrhy mohou podávat jak fyzické, tak i právnické osoby, musí však být vyhotoveny písemně. Podávat je lze u útvaru kanceláře starosty na Městském úřadu v Uherském Hradišti do 30. dubna 2022.

Podání musí obsahovat jméno, příjmení a adresu bydliště fyzické osoby, nebo název a sídlo právnické osoby, které má být cena udělena. Součástí návrhu musí být také zdůvodnění, za co je jmenovaný na ocenění nominován. Vloni byla Cenou města oceněna Uherskohradišťská nemocnice.

Cena města Uherské Hradiště je udělována Zastupitelstvem města Uherské Hradiště jednou ročně za podstatný přínos pro město Uherské Hradiště. Uděluje se zpětně za předchozí rok.

Přehled držitelů Ceny města Uherské Hradiště od roku 1997:

1997 - Karel Dýnka (sbormistr pěveckého sboru Svatopluk)

1998 - cena neudělena

1999 - Ida Vaculková (keramička)

2000 - Zdeněk "Targus" Červinka (malíř)

2001 - Jiří Pavlica (skladatel, primáš Hradišťanu)

2002 - Ing. Ladislav Šupka (někdejší starosta města)

2003 - Miroslav Raštica (sportovní a hasičský činovník) a Pavel Bezděčka (zoolog, spisovatel)

2004 - Marie Kellerová (učitelka, cvičitelka a duše loutkového divadla Sokola), František Petlan (učitel 

           gymnázia, skautský organizátor) a dětský folklorní soubor Hradišťánek.

2005 - Věra Domincová (zpěvačka) a Rudolf Antonín Kubíček (malíř)

2006 - cena neudělena

2007 - Ing. Karel Žallmann  ml. (lyžování) a Zdeněk Pilát (vzdělání, sport, kultura)

2008 - PhDr. Josef Jančář, CSc. (za kulturní a společenský přínos)

2009 - Anna Konvalinková (zakladatelka Charity) a PhDr. Ludmila Tarcalová (etnografka)

2010 - nebyla podána nominace

2011 - MUDr. Igor Stancl, CSc. (jednatel a společník Stanclovy lékárny s.r.o.)

2012 - František Hamada (za celoživotní udržování a interpretaci lidových písní)

2013 - Anna Maděričová (za celoživotní udržování tradic a za práci s dětmi)

2014 - Mgr. Igor Stránský (ředitel a režisér Slováckého divadla)

2015 - Anastázie Majíčková (zakladatelka Charity, pedagožka) a Pavel Štulír (učitel hudby)

2016 - Albert Gottwald (entomolog) a Ing. František Ilík (folklorista)

2017 - PhDr. Blanka Rašticová (historička) a Mgr. art. Jan Maděrič (dramaturg)

2018 - Mgr. Ladislava Košíková (choreografka) a Jiří Zerzáň (trenér házené)

2019 - Vladimír Doskočil (herec), MUDr. Eva Dokoupilová (lékařka, revmatoložka) a Ak.   

            sochař Jindřich Martinák (restaurátor, sochař)

2020 - Uherskohradišťská nemocnice a.s.

foto: Marek Malůšek

-JP- 

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz