Kino Hvězda

Rozsáhlá budova kina Hvězda z roku 1967, která slouží zároveň i jako kryt civilní ochrany, je po desetiletí významným centrem kulturního života města a jeho okolí.

Kino Hvězda

Kvalitní a moderní architekturu 60. let 20. století představuje objekt kina Hvězda. Město bylo vedeno jednak snahou získat moderní prostor s širokoúhlým plátnem, které postrádalo jako poslední okresní město tehdejšího jihomoravského kraje, a současně záměr využilo pro vybudování krytu civilní obrany. V zadání byl úkol navrhnout víceúčelový objekt, který svůj druhotný účel navenek nikterak neprezentuje. Vypracováním projektu byl pověřen brněnský architekt Zdeněk Michal. Z jeho prkna vzešel návrh objektu, jehož suterén je tvořen nezbytným zázemím pro přežití skupiny lidí během jaderného či chemického nebezpečí, přičemž kinosál podkovovitého tvaru s přibližně 500 místy k sezení by sloužil v případě nebezpečí jako shromažďovací prostor. Oddělení a zabezpečení tohoto prostoru bylo možné neprodyšným uzavřením tlakových dveří při vstupu do kinosálu. Horní nadzemní část je tvořena prostorným a atraktivním foyer a provozním zázemím. Obdélná stavba s kruhovým vnitřním atriem, pod kterým se skrývá kruhový, kulovým vrchlíkem zaklenutý prostor hlavního promítacího sálu, plní zároveň funkci krytu. Atrium je přístupné z foyeru a má funkci respiria. Kino na spojnici mezi centrem a novým sídlištěm Na Rybníku bylo slavnostně zprovozněno v říjnu roku 1967. Projekt kina byl zopakován u obdobných staveb v Přerově a Prostějově. 

Po rekonstrukci v roce 2011 na Městské kulturní centrum Hvězda za podpory fondů EU se možnosti využití rozšířily o pořádání konferencí, seminářů, dramatických a hudebních produkcí. Malé podium s hledištěm vzniklo v respiriu. V prostorách suterénu vznikl víceúčelový klub a včetně zázemí. Zařízení potřebné pro provoz krytu v prostorách zůstalo, ale nebylo rekonstruováno.

pdf.pngPanel - Kino Hvězda, soubor typu pdf, (1,18 MB)