Klíč od automobilu zn. Peugeot

klíč Přijato 09.01.2023, Evid. č. 5/2023

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení spisové služby
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Eva Dudkevičová

T: 572 525 138
E: Eva.Dudkevicova@mesto-uh_cz