Klíčové aktivity projektu

Projekt bude realizován prostřednictvím 14-ti klíčových aktivit od května 2013 do dubna 2015. Bližší informace k hlavním klíčovým aktivitám naleznete v popisu jednotlivých klíčových aktivit. V přiloženém souboru si můžete prohlédnout všechny plánované aktivity včetně doby jejich realizace.

pdf.pngHarmonogram realizace, soubor typu pdf, (180,6 kB)

 

esfcr


Pracovní skupiny

Nejdůležitějším prvkem komunitního plánování sociálních služeb je zapojení zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních a navazujících služeb v rámci práce odborných pracovních skupin.

 

Řídící skupina

Řídící skupina je zastřešujícím orgánem projektu a bude schvalovat všechny dokumenty před jejich projednáním v radách a zastupitelstvech jednotlivých obcí a měst. Rovněž budou členové pravidelně seznamováni s výstupy z jednotlivých pracovních skupin.

 

Setkání poskytovatelů a zadavatelů SS

V měsíci květnu se uskutečnilo setkání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb, jehož cílem bylo seznámit starosty obcí a měst v ORP Uherské Hradiště a poskytovatele sociálních a navazujících služeb s aktivitami projektu a s možností zapojení se do realizace projektu.

 

Aktualizace katalogu sociálních služeb

Představujeme Vám již 3. vydání Katalogu sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku, jež Vás seznámí s nabídkou poskytovaných sociálních a navazujících služeb na území Uherskohradišťska.