Žáci ZŠ a MŠ Uherské Hradiště, Šafaříkova se vrátili z ročního azylu v nemocnici

IMG_7081.JPG Vloni zahajovali školní rok v jedné z budov Uherskohradišťské nemocnice, letos již jsou všichni žáci ZŠ a MŠ Uherské Hradiště, Šafaříkova zpátky ve svém objektu v Šafaříkově ulici. Svou školu málem ani nepoznali - město Uherské Hradiště totiž nedávno dokončilo rozsáhlou rekonstrukci celého objektu.

Objekt školy se již nacházel ve špatném technickém stavu a nebyl vhodně přizpůsoben potřebám handicapovaných žáků. Od svého postavení v 60. letech minulého století neprošla budova rekonstrukcí a její provoz byl doposud energeticky velmi náročný. Budova navíc nebyla plně bezbariérová, jednotlivé učebny neprůchozí, hygienické zázemí nedostatečné.

IMG_7126.JPG

„Rekonstrukce si vyžádala dispoziční změny učeben, kabinetů, šaten, WC a sprch, vybudování nového výtahu a samozřejmě i výměnu oken, zateplení fasády a opravu střechy,“ vyjmenoval starosta města Stanislav Blaha, který za dětmi přišel na zahájení školního roku. Ač je zřizovatelem školy Zlínský kraj, je pro město velmi důležitá.  Je jedinou institucí svého druhu, která zabezpečuje komplexní vzdělávací a výchovnou péči o žáky s různými druhy handicapu od 3 do 26 let věku v uherskohradišťském regionu. Činnosti a zaměření této školy jsou velmi specifické, vyžadují individuální přístup učitelů a vhodné prostorové podmínky pro výuku. „Chodím sem každý rok nejen na zahájení školního roku, vždy s emotivními pocity, nyní ještě umocněnými o to, že jsme žákům zabezpečili krásné nové prostředí, ve kterém se mají mnohem lépe, než před tím,“ vyslovil se starosta Blaha.

Mimo rámec projektu obnovy školy rovněž došlo k rekonstrukci dvorního objektu v rámci areálu, tzv. domečku. Ten se dočkal zateplení střechy a fasády, výměny oken a dveří, přístavby chodby i oprav vytápění a vzduchotechnických zařízení. V rámci venkovních úprav došlo k rekonstrukci chodníků a k sadovým úpravám.

Náklady rekonstrukce dosáhly výše 21,2 mil. Kč vč. DPH, téměř polovinu nákladů pokryla dotace ze Zlínského kraje (který je zároveň zřizovatelem školy), a sice ve výši 10,0 mil. Kč. Akce trvala skoro rok, stavební práce začaly v červenci 2017 a skončeny byly v květnu 2018. Rekonstrukce dvorního objektu si vyžádala 4,8 mil. Kč vč. DPH a trvala od října 2017 do května 2018.

-JP-

 

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz