Kněžpolský les - uzavírka komunikace

Snímek obrazovky 2021-02-24 110631.png Vážení občané, dovolujeme si vás upozornit, že v termínu od 27. 2. do 6. 3. 2021 bude z důvodu kácení nebezpečných stromů uzavřena jedna z páteřních komunikací.

V Kněžpolském lese bude od 27. 2. do 6. 3. 2021 probíhat  kácení 45 nebezpečných stromů, určených k pokácení lesním hospodářem z důvodu ohrožení vedení vysokého napětí a bezpečnosti osob pohybujících se na přilehlé páteřní komunikaci v severojižním směru od přečerpávací stanice č.2 po křižovatku obslužných komunikací s odpočinkovým přístřeškem.

Uvedené kácení bude spojeno z dočasným odpojením vedení vysokého napětí a zejména z bezpečnostních důvodů také s uzavírkou uvedené obslužné komunikace v Kněžpolském lese.

Žádáme občany, aby v rámci vlastní bezpečnosti respektovali uzavřený úsek komunikace v Kněžpolském lese dbali pokynů pracovníků provádějících kácení nebezpečných stromů.

Kněžpolský lesOI.png

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor správy majetku města
Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Alena Šlapanská

T: 572 525 386
M: 733 696 927
E: Alena.Slapanska@mesto-uh_cz