Know-how zahraničních samospráv

Město Uherské Hradiště realizovalo z prostředků Evropské unie projekt s názvem „Know - how zahraničních samospráv pro rozvoj Uherského Hradiště“.

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost


Cílem projektu bylo rozšíření mezinárodní spolupráce města Uherské Hradiště se svými partnerskými městy - Bridgwaterem ve Velké Británii, Privernem v Itálii a Mayenem v Německu - a tím přenos zkušeností a vzájemné inspirace v klíčových oblastech pro rozvoj města a místních organizací.

 

S uvedenými městy probíhá spolupráce již od začátku 90. let, avšak doposud byla spolupráce zaměřena spíše na politické setkání hlavních představitelů měst a na spojování evropských měst díky sbližování obyvatel a výměně kontaktů v oblasti školství, kultury, sportu či podnikání.

 

Tito partneři patří v oblastech, v nichž poskytují know-how, mezi velmi zkušená města s množstvím praktických příkladů, které byly a budou pro město Uherské Hradiště velkou inspirací.


Realizované stáže proběhly následovně:

 

1. Mayen (říjen 2012)
  • Stáž zaměřená na školství a sport, řízení a financování škol, řízení a financování sportovních areálů. Účastníci si vyslechli všeobecné informace a představení německého vzdělávacího systému, přehled forem a druhů škol, navštívili místní mateřskou školu, základní školy, gymnázium, Centrum pomoci mládeži, Pomocnou školu pro emoční a sociální rozvoj, Spolkové vzdělávací centrum pokrývačů, místní sportoviště a plavecký areál.
  • Stáže se zúčastnilo 15 osob vč. zaměstnanců Odboru školství a sportu Městského úřadu v Uherském Hradišti, ředitelů základních škol, zástupců komise pro vzdělávání a komise sportovní či zástupce organizace Sportoviště města Uherské Hradiště p.o. 
2. Priverno (duben 2013)
  • Stáž zaměřená na cestovní ruch – marketing cestovního ruchu, financování aktivit v cestovním ruchu, řízení cestovního ruchu. účastníci se podrobně seznámili s aktivitami v oblasti místního cestovního ruchu. Během pobytu absolvovali společnou interaktivní minikonferenci, prohlídky zejména historických částí měst, navštívili turistické informační centrum, řadu muzeí, kostelů a agroturistických cílů
  • Stáže se zúčastnilo 15 osob vč. zaměstnanců Odboru kultury a cestovního ruchu, Odboru architektury, plánování a rozvoje, zástupce Klubu kultury, městských kin, sdružení cestovního ruchu regionu Slovácko a komise rady města pro cestovní ruch.
3. Bridgwater (červen 2013)

 

Uherské Hradiště považuje rozvoj města a potažmo regionu za velmi významný krok vedoucí zejména ke zlepšení kvality poskytovaných služeb, a proto bude za účelem přenosu ověřeného know-how upevňovat a navazovat další zahraniční partnerství i po ukončení projektu.

 

V září 2013 se právě v našem městě uskuteční konference s účastí zahraničních expertů z partnerských měst. Cílem konference bude představit vybrané projekty dobré praxe z partnerských měst a získat od zahraničních expertů inovativní doporučení pro další rozvoj. Na podzim 2013 bude vydána Příručka příkladů dobré praxe.

 

Snahou města je, aby nově vytvořené vazby mezi pracovníky městských úřadů byly profesionální a trvalé.

 

Rozpočet projektu dosáhl výše 2,7 mil. Kč, z nichž 85 % bylo hrazeno Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a 15 % státním rozpočtem ČR.

Závěrečná zpráva projektu "Know-how"

Závěrečná zpráva mezinárodního projektu „Know - how zahraničních samospráv pro rozvoj Uherského Hradiště“.