Kola pro Afriku

IMG_4161.JPG Celkem 57 jízdních kol, která si nikdo nevyzvedl z městských ztrát a nálezů, dostanou děti v Africe. Předá jim je společnost Kola pro Afriku, které město bicykly věnuje.

V rámci agendy Ztráty a nálezy, kterou městský úřad vykonává, je třeba po uplynutí zákonné lhůty 3 let rozhodnout o naložení s předměty, které byly po tuto dobu uschovány. Samostatnou oblastí nalezených předmětů jsou jízdní kola, která je možné dále využít pro potřeby jiných. „Dříve byla jízdní kola v dobrém stavu nabízena veřejnosti k odkoupení, později jsme ale začali využívat možnost darovat nalezená kola obecně prospěšné společnosti Kola pro Afriku,“ popsal tajemník Městského úřadu Uherské Hradiště Josef Botek.

Kola dětem v Africe již město Uherské Hradiště opakovaně věnovalo: v letech 2012 – 2014 a v roce 2017 bylo celkem 83 jízdních kol, pocházejících ze ztrát a nálezů, odesláno do africké Gambie, kde byla kola slavnostně předána zástupcům místních škol. Do této akce je zapojena i široká veřejnost, která taktéž přispívá nepotřebnými koly. Akce Kola pro Afriku pokračuje i v současné době, takže i město Uherské Hradiště má příležitost znovu přispět a věnovat další jízdní kola ze ztrát a nálezů, která tak můžou pomoci usnadnit africkým dětem každodenní cestování.

Pokud odpovědní občané chtějí odevzdat jakoukoliv nalezenou věc, mohou tak učinit na Informacích Městského úřadu Uherské Hradiště (v přízemí budovy radnice, Masarykovo nám. 19). Každý nález je zaevidován a poté je fotografie předmětu umístěna na webové stránky města v sekci Ztráty a nálezy (https://www.mesto-uh.cz/ztraty-a-nalezy). Mimo návštěvní hodiny městského úřadu je možné předat nález na služebně městské policie (Hradební  174). Nalezené věci si občané mohou prohlédnout také na digitálním panelu umístěném před budovou městského úřadu na Masarykově náměstí.

Za loňský rok 2019 bylo odevzdáno 200 nálezů a vyzvednuto bylo pouze 80. Zbylé věci jsou po 3 letech předány k likvidaci. „Dotazy na ztracená kola nejsou nijak častější, než na ostatní věci, což podtrhuje fakt, proč jich máme tolik i po třech letech od nálezu. Lidé, kteří postrádají své kolo, by se měli více zajímat, jestli není právě u nás. My nevíme, komu kolo patří a komu je vrátit,“ uzavřel tajemník Josef Botek.

-JP- 

foto: ilustr. 

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz