Komise pro informační a komunikační technologie

Členové komise

Jméno a příjmení Funkce