Komise pro nakládání s majetkem města

Členové komise

Jméno a příjmení Funkce