Komunikace pro neslyšící

Infolinka městského úřadu bude nově také pro osoby se sluchovým postižením.

Městský úřad Uherské Hradiště spouští od pondělí 1. března 2021 službu, která usnadní telefonickou komunikaci osobám s postižením sluchu, nedoslýchavým, seniorům, případně také cizincům. Tato služba je občanům poskytována zdarma.

 

Služba umožňuje osobám se sluchovým postižením plnohodnotně telefonovat, neboť odstraňuje komunikační bariéru mezi volajícími. Volající vidí doslovný přepis hovoru na internetové stránce speciální aplikace.

Kde lze službu nalézt?

Službu infolinky s online doslovným přepisem zavádí úřad k telefonní lince 572 525 111, která je provozována každý pracovní den v těchto časech:

Pondělí:

9.00 - 17.00

Úterý:

9.00 - 15.30

Středa:

9.00 - 17.00

Čtvrtek:

9.00 - 15.00

Pátek:

9.00 - 14.00

 

Odkaz na infolinku s online přepisem je umístěn na webových stránkách města Uherské Hradiště v části Kontakty (https://www.mesto-uh.cz/kontakty)

 

Jak služba funguje?

Nejprve si klient na webových stránkách města vyhledá odkaz infolinky s online přepisem, který je umístěn mezi kontaktními údaji úřadu. Poté je přesměrován na webovou stránku, kde se mu ukáže pokyn pro zadání svého telefonního čísla, ze kterého bude volat, a následně postupuje dle instrukcí. 

Na této webové stránce se uživateli v textové formě představí přepisovatel a informuje ho, aby vyčkal na pokyn, kdy může začít hovořit. Současně upozorní volaného (úřad), že mu volá klient se sluchovým postižením. Poté už hovor probíhá standardně a vše, co zaměstnanec úřadu říká, se zobrazuje doslovně přepsané v okně přepisu.

Kdy bude infolinka dostupná?

Městský úřad Uherské Hradiště spustí zkušební provoz infolinky pro osoby se sluchovým postižením dne 1. března 2021. Testování bude probíhat do konce měsíce května.

Možnost využívat telefonickou komunikaci činí osoby se sluchovým postižením, nedoslýchavé či seniory samostatnějšími a rovnoprávnými v přístupu k informacím, produktům a službám různých institucí všech sektorů. Službu vyvinul a provozuje sociální podnik Transkript online, s.r.o.

 

Tichá linka

  • online přepis mluvené řeči do textu
  • tlumočení znakového jazyka
  • zdarma
  • www.tichysvet.cz

 

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor sociálních služeb
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

PhDr. Petra Karlíková

T: 572 525 770
M: 733 143 616
E: Petra.Karlikova@mesto-uh_cz