Komunitní plánování sociálních služeb

Sociální služby je nutné koordinovat a plánovat, aby jejich nabídka odpovídala skutečným potřebám uživatelů, ale také finančním možnostem města.

V Uherském Hradišti je touto činností pověřen koordinátor komunitního plánování sociálních služeb.

Základem komunitního plánování sociálních služeb je spolupráce zadavatele (obce) s uživateli (klienty) a poskytovateli (jednotlivými organizacemi) sociálních služeb při vytváření plánu, vyjednávání o budoucí podobě služeb a realizaci konkrétních kroků. Společným cílem je zajistit dostupnost kvalitních sociálních služeb.

Podle zákona o sociálních službách (č. 108/2006 Sb.) je povinností obce zjišťovat potřeby pro poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území a dále také zajišťovat dostupnost informací o těchto službách. Zákon neukládá obci povinnost zpracovat komunitní nebo střednědobý plán rozvoje, avšak chce-li obec zjišťovat potřeby, hledat služby nebo realizovat takové služby, které si opravdu lidé přejí, je zpracování plánu optimálním způsobem, jak tohoto stavu dosáhnout.

Město Uherské Hradiště zpracovalo 1. Komunitní plán sociálních služeb v Uherském Hradišti na období 2008 – 2013 v rámci projektu s názvem Komunitní plánování sociálních služeb (KPSS) v Uherském Hradišti. V roce 2007 byl vydán Katalog sociálních služeb v Uherském Hradišti a okolních obcích.

Od července 2010 do května 2012 realizovalo město Uherské Hradiště projekt s názvem Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku, jehož cílem bylo vytvořit střednědobý plán pro 24 obcí ze správního obvodu Uherské Hradiště, jež se k projektu připojily. 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku 2012 - 2014 - tzv. 2. Komunitní plán sociálních služeb - byl schválen na 11. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště dne 23. dubna 2012.

V únoru 2012 byl vydán již druhý Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku, který vznikl rovněž v rámci realizovaného projektu.

Od května 2013 do dubna 2015 město realizovalo projekt s názvem Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradišťsku, jehož cílem bylo aktualizovat a vyhodnotit Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku 2012 - 2014 a vytvořit nový Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku na roky 2015 - 2017. Tento dokument byl schválen na 4. zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště konaného dne 13. dubna 2015. V rámci projektu byl aktualizován a vydán již třetí Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku . 

Komunitní plánování sociálních služeb na Uherskohradišťsku pokračuje projektem s názvem Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku III, jehož realizace byla zahájena 1. října 2017 a plánované ukončení projektu je k 31. 9. 2019. Cílem projektu je aktualizovat a vyhodnotit Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku 2015 - 2017 a vytvořit nový Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku na roky 2019- 2021. V rámci projektu byl aktualizován a vydán již čtvrtý Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku.

Město Uherské Hradiště podporuje neziskové organizace, které realizují sociální a navazující služby pro občany města dotačním řízením v rámci Fondu sociální pomoci a prevence a každoročně pořádá výstavu poskytovatelů sociálních služeb na Uherskohradišťsku.

pdf.pngAktuální katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku, soubor typu pdf, (4,13 MB)

Kontakt na koordinátora: 

Bc. Marta Kratochvílová
Městský úřad Uherské Hradiště
odbor sociálních služeb a zdravotnictví
tel.: 572 525 788
mobil: 730 812 533
e-mail: marta.kratochvilova@mesto-uh_cz 

Co je komunitní plánování sociálních služeb?

Popis principů, přínosů, účastníků a cílů komunitního plánování sociálních služeb.