Komunitní plánování sociálních služeb v Uherském Hradišti

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Ministerstvem pro místní rozvoj.

eu

srop

Základní informace

Město Uherské Hradiště podalo v roce 2006 na Krajský úřad Zlínského kraje žádost na dotaci pro projekt Komunitní plánování sociálních služeb v Uherském Hradišti (dále jen KPSS) v rámci 3. kola výzvy ke Grantovému schématu podporující sociální integraci ve Zlínském kraji. Tento projekt byl schválen a město Uherské Hradiště na jeho realizaci získalo podporu ze strukturálních fondů EU. Projekt s celkovými náklady téměř 2 mil. Kč finančně podpořil Zlínský kraj v rámci grantového schématu podporujícího sociální integraci ve Zlínském kraji v souladu se Společným regionálním operačním programem. Značná část nákladů (80%) byla tedy hrazena z prostředků Evropské Unie, 8% ze státního rozpočtu. Zbylou část uhradilo město Uherské Hradiště.

 

Projekt KPSS se zaměřil na tvorbu komunitního plánu sociálních služeb v Uherském Hradišti jako nástroje sociální integrace vybraných cílových skupin. Smyslem realizace projektu bylo také osvojení principů komunitního plánování a zapojování veřejnosti a jejich využívání při koncipování, plánování a realizaci sociální politiky města. Partnery projektu se staly Oblastní charita Uherské Hradiště, Diakonie ČCE – středisko Cesta, Sdružení podané ruce – středisko Charáč a obecně prospěšná společnost Petrklíč – azylový dům pro ženy a matky s dětmi.

 

Hlavním výstupem projektu je 1. Komunitní plán sociálních služeb v Uherském Hradišti na období 2008 - 2013, který je výsledkem aktivní spolupráce mezi městem Uherské Hradiště, poskytovateli a uživateli sociálních služeb. Tento materiál je strategickým dokumentem města Uherské Hradiště v oblasti rozvoje sociálních služeb se zaměřením na cílové skupiny osob se zdravotním postižením, seniorů, dětí a mládeže ohrožené delikvencí, osob bez přístřeší, uživatelů drog a jejich blízkých. Další z důležitých výstupů je Katalog sociálních služeb v Uherském Hradišti a okolních obcích.

pdf.pngČasový harmonogram projektu, soubor typu pdf, (166,52 kB)
pdf.pngOrganizační struktura projektu, soubor typu pdf, (85,96 kB)

Řídící skupina:

Řídící skupinu je tvořena dle principu triády a skládá se především ze zástupců zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb. Řídící skupina je zodpovědná za průběh komunitního plánování sociálních služeb.

Dne 18.12.2006 se sešli na úvodním jednání členové řídící skupiny projektu Komunitní plánování sociálních služeb v Uherském Hradišti. 

Členové Řídící skupiny projektu jsou:
 • Ing. Stanislav Blaha
 • Bc. Květoslava Zlatušková
 • RNDr. Jaroslav Bičan
 • Ivana Latýnová
 • Ing. Jana Kozelková
 • Anna Konvalinková
 • Bc. Zuzana Hoffmannová
 • Jitka Huzincová
 • Jana Skuciusová
 • Mgr. Vladimír Kaška
 • Petr Mikula
 • Tomáš Fila

Monitoring a vyhodnocování

Monitorování je proces systematického sběru informací o finanční a technické realizaci komunitního plánu.

 

Pracovní skupiny

V únoru 2007 se poprvé sešly pracovní skupiny, které řeší problematiku cílových skupin seniorů, zdravotně postižených, dětí a mládeže ohrožené delikvencí, osob bez přístřeší a uživatelů drog a jejich blízkých.

 

III. etapa

Dne 31. května 2008 byla ukončena poslední etapa projektu. Zde se můžete seznámit s aktivitami, které se v rámci této etapy uskutečnily.

 

II. etapa

Dne 31.10.2007 byla ukončena druhá etapa projektu. V tomto článku naleznete popis aktivit, jež se uskutečnily v rámci této etapy.

 

I. etapa

Dne 31.12.2006 byla ukončena první etapa projektu - přípravná fáze - příprava a způsob organizačního zajištění procesu komunitního plánování sociálních služeb a propagace. První etapa byla realizována v období od 1. září 2006 - 31. prosince 2006.

 

1. Komunitní plán sociálních služeb

1. Komunitní plán sociálních služeb v Uherském Hradišti na období 2008 - 2013

 

Katalog sociálních služeb

Katalog sociálních služeb v Uherském Hradišti a okolních obcích byl aktualizován v roce 2008.