Koncepce rozvoje dětských hřišť a sportovišť

Předmětem studie je aktualizace koncepce rozvoje veřejných dětských hřišť a sportovišť v Uherském Hradišti a jeho místních částech. Koncepce je zpracována pro návrhové období 2017 - 2027.

pdf.png Koncepce rozvoje dětských hřišť a sportovišť, soubor typu pdf, (3,64 MB)

 

V současné době je v řešeném území, včetně místních částí, 54 dětských hřišť a 21 sportovišť ve správě Města Uherské Hradiště.

 

Kromě několika hřišť nedávno realizovaných je vřešeném území celá řada hřišť, které již jen sobtížemi splňují bezpečností a estetické požadavky. Tato hřiště bude nutné v následujícím období postupně obnovit, případně některá zrušit nebo naopak postavit nová vlokalitách, kde doposud podobné areály chybějí.

 

Cílem studie bylo zmapovat současný stav, identifikovat potřeby obyvatel prostřednictvím dotazníkového průzkumu a následně stanovit postup při regeneraci stávajících ploch, posoudit možnost zrušení u některých méně využívaných hřišť a současně navrhnout nové aktivity ve stávajících i nových lokalitách.