Koncepce dopravy v centru města

DSCF1119.jpg Město Uherské Hradiště má schválenou koncepci dopravy v centru města.

Útvar městského architekta v roce 2022 nechal zpracovat Studii organizaci dopravy v centru města. Studii zpracovala společnost SmartPlan s.r.o. z Prahy.

Dokument má část analytickou a část návrhovou. Analytická část se opírá o podrobné dopravní průzkumy, které zpracování studie předcházely a které jsou pro ni východiskem. Návrhová nám dává odpovědi na některé otázky a navrhuje řešení problémů, kvůli nimž jsme dokument pořizovali.

Především se zabývá těmito problematikami:

  • Uzavření Nádražní ulice v souvislostí s rekonstrukcí Masarykova náměstí
  • Systém jednosměrných komunikací v okolí Svatojiřského nábřeží
  • Organizace dopravy na sídlišti Mojmír
  • Management parkování
  • Rozmístění odstavných parkovišť po obvodu centra
  • Organizace dopravy v severovýchodní části centra
  • Využití prostoru autobusového nádraží
  • Zkapacitnění záchytných parkovišť u železnice
  • Zásobovací logistika
  • A jiné

Koncepce byla schválena Radou města Uherské Hradiště dne 3.4.2023 a níže je k nahlédnutí finální dokument.

 

pdf.png Koncepce dopravy v centru města, soubor typu pdf, (16,96 MB)

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar městského architekta
Oddělení rozvoje města
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Mgr. Pavel Hubáček

T: 572 525 241
E: Pavel.Hubacek@mesto-uh_cz