Koncepce dopravy v centru města

AKTUÁLNĚ ZPRACOVÁVÁME V návaznosti na zpracovanou Koncepci veřejné dopravy vznikla nutnost pro zpracování "globálnější" koncepce dopravy v centru města, jejímž cílem je mimo jiné prověřit právě proveditelnost koncepce veřejné dopravy. Výstup se očekává v červnu 2019.

 doprava.jpg

Asi všichni vnímáme nárůst intenzity dopravy, kterou dlouhodobě nelze řešit bez souvisejících vazeb. Schválená koncepce veřejné dopravy (MHD) navrhuje vedení autobusů resp. elektrobusů přes centrum města, které je již nyní dopravně značně zatížené. A protože město nechce ani nemůže problematiku dopravy podcenit, je třeba se jí stále pečlivě věnovat.

Dlouhodobým cílem dopravy v Uherském Hradišti je zvýšit podíl veřejné, cyklistické a pěší dopravy na dělbě přepravní práce. Cílovým stavem je, aby 75 % cest proběhlo udržitelnými způsoby dopravy.

Nejvíce změn se dotkne samotného centra a jeho nejbližšího okolí, proto je dokument nazván jako  Koncepce dopravy v centru města. Mezi hlavní cíle zpracovávané koncepce patří:

 • zklidnit dopravu v centru města;
 • řešit celkový počet parkovacích míst na úrovni potřebnosti a zajištění obslužnosti centra města;
 • prověřit proveditelnost opatření navrhovaných koncepcí veřejné dopravy z hlediska dopadů na dopravní zatížení a navrhnout opatření pro zajištění její realizace;
 • prověřit možnost dopravní a prostorové integrace vlakového a autobusového nádraží v rámci jednoho společného terminálu;
 • identifikovat potřeby případných změn územního plánu.

Další otazníky, na které bude koncepce hledat odpovědi jsou:

 • vznik pěší zóny z Nádražní ulice;
 • nutnost výstavby centrálního parkoviště/parkovacího domu;
 • řešení zásobování v centru města;
 • vedení cyklistů;
 • zavádění SMART prvků do řízení dopravy;
 • apod.

Zpracovatelem koncepce dopravy v centru města je ANTE, spol. s r.o. z Prahy 4, která vzešla z výběrového řízení. Práce na koncepci začnou počátkem května 2018, dokument bude hotov v červnu 2019.

Protože změny dopravního systému města vzešlé z návrhu koncepce se dotknou téměř každého z nás (jak obyvatel města, tak i správců přilehlých lokalit, podniků a firem, administrativních budov, škol apod.), proběhne počátkem roku 2019 veřejná prezentace navrhovaných opatření, ke které se bude moci kdokoli vyjádřit.