Koncepce rozvoje bydlení ve městě Uherské Hradiště

Dokument pojmenovává přetrvávající a nově vznikající hlavní problémy bydlení ve městě a jejich řešení rozpracovává v rámci 5 směrů podpory bydlení a záměrů. Byl schválen zastupitelstvem v červnu 2018.

pdf.png Koncepce rozvoje bydlení, soubor typu pdf, (837,21 kB)

 

Novou Koncepci rozvoje bydlení ve městě Uherské Hradiště schválilo zastupitelstvo města 18. června 2018. Dokument pojmenovává přetrvávající a nově vznikající hlavní problémy bydlení ve městě a jejich řešení rozpracovává v rámci 5 směrů podpory bydlení a záměrů. Důraz je kladen na podporu bydlení v rámci územního rozvoje města a zvýšení nabídky připravených lokalit pro novou výstavbu, správu a rozvoj stávajícího bytového fondu a na podporu bydlení pro specifické skupiny obyvatel. Stabilním prvkem systému bydlení i nadále zůstanou sídliště, ve kterých se nachází téměř polovina obydlených bytů ve městě. Koncepce tak předpokládá, že město naváže na své revitalizační projekty z minulých let,zejména na úspěšný Integrovaný plán rozvoje města, který byl zaměřen právě na zvýšení kvality vnějšího obytného prostředí na sídlištích.